Idea konferencji

   Od lat 40. XX wieku pozostajemy pod dominacją systemu wartości tworzonego przez kulturę anglosaską. Dominacja ta wzrosła znacznie pod koniec ubiegłego wieku, po upadku tzw. „Reżimu realnego socjalizmu”. W kulturze Zachodu pojawiła się wyraźna sprzeczność między mottem różnorodności (propagowanym na płaszczyźnie teoretycznej) a wielką przewagą ideologii (na płaszczyźnie praktycznej). Punktem kulminacyjnym tejże ideologii jest tak zwana „gospodarka neoliberalna” lub „neoliberalizm gospodarczy”. Wpływ neoliberalizmu wykracza daleko poza czysto ekonomiczną sferę i obejmuje aspekty funkcjonowania społeczeństwa, które do tej pory należały do filozofii i innych powiązanych z nią obszarów. Neoliberalizm, zakorzeniony w systemie wartości protestanckich – a raczej kalwinistycznych – wyróżnia się pragmatyzmem oraz kultem pracy. Logika tego systemu narzuca gromadzenie w nieskończoność bogactwa przez niewielką część społeczeństwa, nie ograniczając się przy tym do koncentracji kapitału. Ponieważ relacje interpersonalne zaczynają przypominać relacje między klientem a usługodawcą, głównym punktem namysłu staje się odniesienie powyższych założeń do kategorii zysku. Ta praktyczna postawa, która przenika wszystkie obszary życia społecznego nakazuje również, wraz z wymogami gospodarki rynkowej, aby każde ludzkie działanie miało na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych.

   Celem zaplanowanej na 13 – 14 września 2018 r. międzynarodowej konferencji „Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej” nie jest krytyka dominującego porządku aksjologicznego, ale przypomnienie wspomnianej zasady różnorodności. Organizatorzy zakładają, że jedynie walka pomiędzy ideami i różnymi modelami życia powoduje, że na poziomie indywidualnym oraz społecznym życie ulega realnej poprawie. Dominowanie koncepcji lub modelu, nawet w wielu aspektach, prędzej czy później doprowadza do letargu i stagnacji.

   W tej sytuacji postanowiliśmy odwołać się do innego systemu wartości, który odzwierciedla bogatą tradycję narodów południowej Europy i nie jest oparty na protestantyzmie. W naszym poszukiwaniu różnorodności, wybór języka hiszpańskiego pozwala iść jeszcze dalej, poza Europę, do krajów Ameryki Łacińskiej. W sferze wartości chcielibyśmy przeciwstawić ten pochodzący od kalwinizmu system (nastawiony na korzyść ekonomiczną, pragmatyzm i ideę, że każde z naszych działań musi posiadać określony cel) drugiemu, ważniejszemu, bardziej ludzkiemu systemowi z południowej Europy i Ameryki Łacińskiej (cechującemu się brakiem zainteresowania, wylewnością, spontanicznością), dominującemu w krajach Katolickich.

   Wydarzenie stanowi drugą część konferencji, która odbyła się w Lublinie w dniach 15 – 16 maja 2014 r.

Program konferencji

JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE 2018

10.00 – 10.10     Inauguración

10.10 – 10.30     Raúl Fornet Betancourt (Universität Bremen), Filosofía intercultural: filosofía para un mundo plural en convivencia

10.30 – 10.50     Katrine Helene Andersen (Københavns Universitet), Pensar en el exilio. Juan Larrea y el Nuevo Mundo

10.50 – 11.10    Marta Nogueroles Jové (Universidad Autónoma de Madrid), Mujeres y pensamiento en España

11.10 – 11.30    Lorena Zuchel Lovera (Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso – Chile), Interculturalidad en Chile: desafíos para una filosofía política contemporánea

11.30 – 12.10    Preguntas y respuestas

12.10 – 12.40    Café

 

12.40 – 13.00    Christian Viera Álvarez (Universidad de Valparaíso – Chile), Crisis de representatividad y nuevos movimientos constituyentes en América Latina

13.00 – 13.20    Vladimer Luarsabishvili (University of Georgia), La ética y educación en el pensamiento de Miguela de Unamuno

13.20 – 13.40    Manuel Menéndez (Universidad de Alicante), El quijotismo de la Generación del 1914

13.40 – 14.10    Preguntas y respuestas

14.10 – 15.10    Almuerzo

 

15.10 – 15.30    Gerardo López Sastre (Universidad de Castilla-La Mancha), La actualidad del pensamiento de Ortega y Gasset. ¿Qué nos cabe reivindicar?

15.30 – 15.50    Witold Jacórzyński (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Sureste; San Cristóbal de las Casas – México), El perspectivismo en la filosofía de Ortega y Gasset

15.50 – 16.10    Manuel Sánchez Cuesta (Universidad Complutense), María Zambrano. Una nueva razón filosófica: la razón poética

16.10 – 16.40    Preguntas y respuestas                            

18.00 – 21.00    Cena

 

VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE 2018

10.00 – 10.20     Iwona Krupecka (Uniwersytet Gdański), Enactivismo y solidaridad: ¿cómo fundamentar la idea de la “vida buena”?

10.20 – 10.40     Dorota Leszczyna (Uniwersytet Wrocławski), Ortega y sus condiscípulos de la Escuela de Marburgo. La correspondencia con Nicolai Hartmann de los años 1907–1921

10.40 – 11.00    Mieczysław Jagłowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Más allá de los límites del neoliberalismo: las perspectivas latinoamericanas

11.00 – 11.20    Mateusz Ozimek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), El concepto de acción en el pensamiento de J. Ortega y Gasset

11.20 – 12.00    Preguntas y respuestas

12.00 – 13.00    Almuerzo

Miejsce konferencji

Sala posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin, Polska
(parter, sala nr 4)

Ważne daty

15 czerwca 2018 – termin nadsyłania abstraktów
15 sierpnia 2018 – termin opłat konferencyjnych
13 – 14 września 2018 – termin konferencji

Opłata konferencyjna

150 EUR / 600 PLN

Dane do wpłat:
Wpłaty w EUR o numerze
PL78114010940000290516001047
SWIFT CODE: BREXPLPWLUB
Bank Code : 11401094
z dopiskiem "Filozofia hiszpanska"

Wpłaty w PLN o numerze:
84 1140 1094 0000 2905 1600 1133
z dopiskiem "Filozofia hiszpanska"

mBank SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublin

Kontakt

e-mail: konferencja@filozofiahiszpanska.umcs.lublin.pl

Organizator:
Zakład Etyki
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn)
Prof. dr hab. Lesław Hostyński (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin)
Dr. hab. Krzysztof Polit, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin)
Mgr Krzysztof Rojek (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin)