Idea konferencji

   Od lat 40. XX wieku pozostajemy pod dominującą dominacją systemu wartości tworzonego przez kulturę anglosaską. Ta dominacja wzrosła jeszcze bardziej pod koniec ubiegłego wieku, po upadku tzw. „Reżimu realnego socjalizmu”. W kulturze Zachodu pojawiła się wyraźna sprzeczność pomiędzy mottem różnorodności propagowanym na płaszczyźnie teoretycznej a wielką przewagą ideologii na płaszczyźnie praktycznej. Punktem kulminacyjnym tej ideologii jest tak zwana „gospodarka neoliberalna” lub „neoliberalizm gospodarczy”. Wpływ neoliberalizmu wykracza daleko poza czysto ekonomiczną sferę i obejmuje aspekty funkcjonowania społeczeństwa, które do tej pory należało do filozofii i innych powiązanych obszarów. Zakorzenione w systemie wartości protestanckich – a raczej kalwinistycznym – neoliberalizm wyróżnia się pragmatyzmem i kultem pracy. Jednocześnie logika systemu narzuca, że niewielka część społeczeństwa gromadzi bogactwo w nieskończoność, nie ograniczając się do tej koncentracji kapitału. Przyjęcie tych założeń do kategorii świadczeń staje się głównym punktem odniesienia, a relacje interpersonalne zaczynają przypominać relacje między klientem a usługodawcą. Ta praktyczna postawa, która przenika wszystkie obszary życia społecznego wraz z wymogami gospodarki rynkowej nakazuje także, aby każde ludzkie działanie miało na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych.

   Celem międzynarodowej konferencji „Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej”, zaplanowanej na 13 – 14 września 2018 r. nie jest krytyka dominującego porządku aksjologicznego, ale przypomnienie wspomnianej zasady różnorodności. Organizatorzy zakładają, że tylko walka między pomysłami i różnymi modelami życia powoduje, że życie poprawia się autentycznie na poziomie indywidualnym i społecznym. Chociaż opanowanie koncepcji i modelu, nawet w wielu aspektach, prędzej czy później prowadzi do letargu i stagnacji.

   W tej sytuacji postanowiliśmy odwołać się do innego systemu wartości, nie opartego na protestantyzmie, który odzwierciedla bogatą tradycję narodów południowej Europy. Wybór języka hiszpańskiego w tym przypadku pozwala, w naszym poszukiwaniu różnorodności, iść jeszcze dalej, poza Europę, do krajów Ameryki Łacińskiej. W sferze wartości chcieliśmy sprzeciwić się temu systemowi, który pochodzi z kalwinizmu (korzyść ekonomiczna, pragmatyzm i idea, że każde z naszych działań musi mieć określony cel) do drugiego systemu, ważniejszego, bardziej ludzkiego, systemu, który dominuje w krajach Katolicy z południowej Europy i Ameryki Łacińskiej (brak zainteresowania, wylewność, spontaniczność).

   Wydarzenie stanowi drugą część konferencji, która odbyła się w Lublinie w dniach 15 – 16 maja 2014 r.

Program konferencji

Wykłady gościnne:

Raúl Fornet Betancourt (Universität Bremen), Filosofía intercultural: filosofía para un mundo plural en convivencia

Katrine Helene Andersen (Københavns Universitet), Pensar en el exilio. Juan Larrea y el Nuevo Mundo

Vladimer Luarsabishvili (University of Georgia), La etica y educacion en el pensamiento de M de Unamuno

Marta Nogueroles Jové (Universidad Autónoma de Madrid), Mujeres y pensamiento en España

Gerardo López Sastre (Universidad de Castilla-La Mancha), La actualidad del pensamiento de Ortega y Gasset. ¿Qué nos cabe reivindicar?

Manuel Sánchez Cuesta (Universidad Complutense), María Zambrano. Una nueva razón filosófica: la razón poetica

Lorena Zuchel Lovera (Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso - Chile), Interculturalidad en Chile: desafíos para una filosofía política contemporánea

Christian Viera Álvarez (Universidad de Valparaíso - Chile), Crisis de representatividad y nuevos movimientos constituyentes en América latina

Manuel Menendez (Universidad de Alicante), El quijotismo de la Generación del 1914

Dorota Leszczyna (Uniwersytet Wrocławski), Ortega y sus condiscípulos de la Escuela de Marburgo. La correspondencia con Nicolai Hartmann de los años 1907-1921

Mieczysław Jagłowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Más allá de los límites del neoliberalismo: las perspectivas latinoamericanas

Iwona Krupecka (Uniwersytet Gdański), Enactivismo y solidaridad: ¿cómo fundamentar la idea de la “vida buena”? 

Witold Jacórzyński (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Sureste; San Cristóbal de las Casas - Meksyk), El perspectivismo en la filosofía de Ortega y Gasset

Mateusz Ozimek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), El concepto de acción en el pensamiento de J. Ortega y Gasset

Miejsce konferencji

Sala posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin, Polska
(parter, sala nr 4)

Ważne daty

15 czerwca 2018 – termin nadsyłania abstraktów
15 sierpnia 2018 – termin opłat konferencyjnych
13 – 14 września 2018 – termin konferencji

Opłata konferencyjna

150 EUR / 600 PLN

Dane do wpłat:
Wpłaty w EUR o numerze
PL78114010940000290516001047
SWIFT CODE: BREXPLPWLUB
Bank Code : 11401094
z dopiskiem "Filozofia hiszpanska"

Wpłaty w PLN o numerze:
84 1140 1094 0000 2905 1600 1133
z dopiskiem "Filozofia hiszpanska"

mBank SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublin

Formularz zgłoszeniowy

Wymagany sprzęt: komputernapęd CDrzutnik

Kontakt

e-mail: konferencja@filozofiahiszpanska.umcs.lublin.pl

Organizator:
Zakład Etyki
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn)
Prof. dr hab. Lesław Hostyński (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin)
Dr. hab. Krzysztof Polit, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin)
Mgr Krzysztof Rojek (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin)